С анекс към КТД вдигат заплатите в детско и училищно здравеопазване във Варна

За община Варна бе сключен Анекс към общинския Колективен трудов договор в сектор “Здравеопазване” (2022-2024 г.), съгласно който се увеличава размерът на основните месечни възнаграждания за медицинските специалисти в детското и училищното здравеопазване.

Промяната влиза в сила със задна дата от 1 май тази година. Според договорения ръст за “Лекар в здравни кабинети в детски градини и училища” основното възнаграждение става 1950 лв., за медицинска сестра в детска ясла и яслена група в детска градина – 1500 лв., а за Детегледач – 919 лв.