Пламен Димитров: 47 млрд. лв. трябва да са разходите за социална закрила и здравеопазване след 4 г.

Изчисленията на КНСБ показват, че през 2026 г. разходите за двете основни функции – социално осигуряване, подпомагане и грижи и за здравеопазване, трябва да достигнат 47 млрд. лв. Това са 23 процента от очаквания Брутен вътрешен продукт на страната след четири години. За нас това е напълно постижимо, ако не се фетишизира едно число, което няма никаква причина да съществува – ограничението през бюджета да се преразпределят до 40% от БВП. Никъде не съществува такова изискване, то трябва да отпадне от Закона за публичните финанси. В момент на криза то се нарушава – разходите са повече от 40 на сто.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на среща днес на конфедерацията с водачите на листи от политическа партия ГЕРБ Томислав Дончев, Деница Сачева, Кирил Ананиев и Лъчезар Борисов. В поредните разговори с кандидат-депутати в предстоящите избори за Народно събрание участваха ръководството на КНСБ и лидерите на основни членове. Те повдигнаха въпроси, свързани с проблеми в образованието, здравеопазването, енергетиката, жп транспорта, ВиК сектора. Обсъдени бяха предложенията на КНСБ в изготвения Меморандум за социално-икономическо развитие на страната до 2026 г. за данъчна реформа, пазара на труда, пенсионната система, ръста на доходите, зелената сделка.

Ръстът на доходите през тази година трябва да покрие поне инфлацията от 18%, каза Димитров и посочи, че в индустрията през юни на годишна база има увеличение от близо 17 процента, в услугите е по-малко – 14%, а в публичния сектор положението е най-зле. КНСБ настоява с приемането на бюджета за 2023 г. да се направи актуализация на тазгодишния, така че да бъдат насочени 140 млн. за вдигане от 1 октомври на възнагражденията, които не са индексирани.

Димитров акцентира и върху важността на Директивата за адекватните минимални работни заплати и необходимостта от диалог с работодателите за постигане на по-високи доходи чрез засилване на ролята на колективното договаряне и увеличаване на покритието му.

Надяваме се, че след изборите ще бъде съставено правителство. Ако има следващи избори, това ще доведе до делигитимация на политическата система, подчерта Димитров.