Подписан бе Колективен трудов договор в Националния осигурителен институт

Колективен трудов договор за следващите две години бе сключен днес в Националния осигурителен институт. Той бе подписан от председателя на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ Кръстьо Боянов, председателя на Синдиката на работещите в НОИ към ФНСДУО Димитринка Георгиева, председателя на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ Кремена Атанасова и управителят на института Ивайло Иванов.

Запазват се всички постигнати до момента договорености. КТД урежда условията за синдикална дейност и взаимоотношенията между страните; трудовата заетост и професионална квалификация; работно време, почивки и отпуски; трудови възнаграждения и обезщетения; здравословни и безопасни условия на труд; социално-битовото и културно обслужване.

Институтът като работодател и синдикатите подписаха и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в Националния осигурителен институт. Споразумението е израз на общата воля за изграждане на професионална, политически неутрална и отговорна държавна администрация.