Проведе се работна среща на актива на СБУ в Кюстендил

В сградата на Регионален съвет на КНСБ Кюстендил вчера се проведе традиционната Работна среща на актива на СБУ.

Присъстваха всички председатели на синдикални организации на СБУ от общините Кюстендил, Трекляно и Невестино, Виолетка Петкова – главен експерт Организационно направление в Централата на СБУ,  Павлинка Петрова – юрист от СБУ, и екипът на регионалния съвет.

Бяха обсъдени промените в Кодекса на труда от август 2022 година и организационни въпроси, свързани с дейността на СБУ в региона.

Областният координатор Яни Георгиев запозна колегите с Меморандума на КНСБ, приет от Координационния съвет в началото на септември, с визията на КНСБ за успешно развитие на България след парламентарните избори и с резултатите от проведените срещи на РС Кюстендил с водачите на листи за народни представители на основните Политически партии от 10 МИР.