ЕК с нови насоки, стимулира колективното договаряне сред самостоятелно заетите

Ограниченията на правото на самостоятелно заетите лица, включително на работещите чрез цифрови платформи, да водят колективни преговори за справедливо заплащане и достойни условия на труд ще бъдат премахнати в цяла Европа, обявиха днес от Европейската конфедерация на профсъюзите и подчертаха, че това е победа за синдикатите след дългогодишни усилия.

Промяната идва, след като днес Европейската комисия прие нови насоки, в които ясно се посочва, че правото на ЕС в областта на конкуренцията не пречи на самостоятелно заетите лица да участват в колективно договаряне.

От ЕКП напомнят, че самостоятелно заетите лица се борят да упражняват правата си на колективно договаряне в повечето европейски държави именно заради неправилното прилагане на правилата за конкуренция. Въпреки че са една десета от работната сила в ЕС, проучване на ЕКП от 2018 г. установи, че някаква форма на достъп до колективно договаряне (и то доста ограничен) за самостоятелно заетите лица има само в 10 държави от ЕС.

Дългогодишното искане на ЕКП е да се гарантира, че синдикатите няма да бъдат третирани като картели съгласно антитръстовите правила, тъй като определянето на заплатите не е фиксиране на цени.

Новите насоки на Комисията ще дадат възможност на самостоятелно заетите лица да подобряват колективно условията си на труд, като същевременно е важно процесът на колективно договаряне да бъде оставен на синдикатите на национално равнище.

Премахването на тази правна несигурност ще бъде от полза за много от повече от 24-те милиона самостоятелно заети лица и работници на свободна практика в ЕС. В областта на медиите, изкуствата и развлеченията почти половината от всички работници са самостоятелно заети. В строителния сектор самостоятелно заетите лица са почти една четвърт от работната сила.

Новите насоки се прилагат както за офлайн, така и за онлайн работа, което означава, че и работниците в цифровите платформи за труд могат да се организират и да водят колективни преговори, независимо дали се приема, че са наети или самостоятелно заети лица.

“Политиката в областта на конкуренцията не трябва да пречи на синдикатите да се борят с фиктивната самостоятелна заетост или със злоупотребите с действително самостоятелно заетите лица. Изпълнителите и цифровите платформи не могат да използват опасенията, свързани с конкуренцията, като оправдание да не се срещат със синдикатите на масата за преговори. Самостоятелно заетите лица не могат да бъдат третирани като второкласни работници”, коментира конфедералният секретар на ЕКП Изабел Шьоман. Тя добавя: “Колективното договаряне за самостоятелно заетите лица е жизненоважно за установяване на минимални ставки на заплащане и условия на труд. Като двигател на социалния прогрес, то се справя с несигурните форми на труд и отстранява дисбалансите на силите на пазара на труда. Укрепването на колективното договаряне е от ключово значение за преодоляване на рязко нарастващата криза с разходите за живот. Правото да се присъединиш към синдикат, да водиш колективно договаряне и да предприемаш колективни действия са универсални трудови права, признати от ООН и МОТ, както и от Съвета на Европа и от самия ЕС. Тези основни права, разбира се, са задължителни и за правото на ЕС в областта на конкуренцията. Тяхното зачитане трябва да бъде отразено в практиките на правоприлагащите органи в областта на конкуренцията и на предприятията, които се ангажират със самостоятелно заетите лица.”