Напусна ни Пламен Нанков

С огромно прискърбие съобщаваме, че на 58 години внезапно ни напусна нашият скъп колега, приятел и съратник Пламен Нанков. Той бе вицепрезидент на конфедерацията от 2012 г. до май 2022 г., когато бе избран за председател на ЦКК на КНСБ.

Отиде си нашият стратег и строител на синдикалните ни структури в страната. На него дължим в най-висока степен организацията, координацията и контрола на дейността на структурите ни в национален мащаб. Със своята иновативност и креативност той бе в основата на създаването и ръководството на Електронния синдикат и структурирането на дигиталните потоци на конфедерацията. Пламен бе основният фактор и двигател за изработването и устойчивото развитие на Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ.

Отиде си един достоен човек, професионалист, синдикалист и лидер, който работеше, отстояваше и носеше в сърцето си синдикалната кауза – всичко в името на хората на труда. Преминахме заедно по един труден път, преодоляхме много предизвикателства и препятствия, извоювахме не малко победи.

Днес в този тъжен ден свеждаме глави пред светлата му памет. В нашето синдикално семейство остава завинаги празно неговото място.

ОСТАВАШ В СЪРЦАТА И МИСЛИТЕ НИ!                                               

ПОЧИВАЙ В МИР!