Росица Йонкова пред в. “100 вести”: КНСБ стартира национална протестна кампания

Публикуваме интервю на областния координатор на КНСБ в Габрово Росица Йонкова за вестник “100 вести”: 

– КНСБ започна национална протестна кампания – първо в столицата, после по по региони и отделни предприятия. Какво ще се случи в нашата област? Очаква ли се голям национален протест?

– Да, на 19 септември КНСБ стартира национална протестна кампания „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата” в т.нар. „Триъгълник на властта” в София, където ръководството на конфедерацията и лидери на нейните основни членове представиха очакванията на работещите хора за ръст на доходите, мерки за овладяване на високата инфлация, запазване на работните места и преодоляване на предизвикателствата за България, които произтичат от Зелената сделка.

В област Габрово към днешна дата текат синдикални събрания по места за вземане на решения за конкретни протестни действия, а относно това дали ще има национален протест – зависи от нагласата на нашите синдикални членове.

– Тогава редовно правителство може би няма да бъде съставено все още, пред служебното ли ще протестирате?

– Първо, все още няма национално решение. Второ, дори и да няма редовно правителство ще има служебно такова, както и работещ парламент, тоест изпълнителна и законодателна власт ще ни чуят.

Проблемът на хората са доходите и цените в резултат на инфлацията. От тази гледна точка всички, които отиват към изборите и се борят за властта, трябва да си дават сметка, че трябва да намерят решения. КНСБ предлага някои от тях в Меморандум за икономическо и социално развитие на България.

Трябва да отчетем, че официалната инфлация за месец август е 17,7%, но личната ни инфлация скочи над 50% на 20-те стоки и услуги, които се купуват всекидневно.

Освен това само за последната година габровци вече плащат 3 пъти по-скъп природен газ и 2 пъти по-скъпи въглища. Увеличението на цената на дървата е с 25%, а на тока с 4,45%. От 1 октомври цената на топлоенергията в Габрово също ще бъде увеличена с 15%. Очаква ни тежка зима и тежки удари върху хората, които не е ясно как ще се справят с отоплението си. Всички стават все по-тревожни и затова ние решихме, че трябва да изразим тази тревожност в ясни и настойчиви послания.

– Под каква форма ще бъде протестът в областта?

– Протестът в областта ще се проведе чрез всички разрешени от закона форми като демонстрации, акции в предприятия и учреждения, декларации с искания в зависимост от решенията, които ще вземат работниците и служителите, членове на КНСБ по места.

– Какви по-конкретно са вашите протестните искания?

– Нашите искания са свързани с повишаване на доходите и ефективни мерки за овладяване ръста на инфлацията и излизане от икономическата криза.  Според нас първото необходимо действие е актуализация на бюджета за тази година със 140 млн. лв., за да може хората, на които плаща държавата, да получат компенсиране на доходите, поне колкото инфлацията. В останали сектори работещите ще поставят исканията си за ръст на заплатите, така че да постигнат необходимото покриване на инфлацията.

КНСБ настоява в Бюджет 2023 да се заложат 1,2 млрд. лв. повече разходи за заплати в публичния сектор. Конкретните наши искания са свързани с ръст на минималната заплата от 710 лв. на 850 лв., увеличение на възнагражденията на работниците и служителите, които работят в системите на бюджетното финансиране с минимум 12,5 %, а за агенциите, работещи на терен – минимум 15 %, а в системата на Министерство на земеделието с 20 %; осигуряване на средства за предучилищното и училищното образование в размер на не по-малко от 5% от БВП; ръст на единните разходни стандарти за финансиране на образователните институции с минимум 20%; да бъдат възстановени плащанията за лекари 600,00 лв., за професионалистите по здравни грижи 360,00 лв. и за санитар 120,00 лв.; увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности за държавните културни институти, регионалните библиотеки и читалищата с 20%, за регионалните музеи и художествени галерии с 6%, Също така настояваме за въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, което ще стимулира потреблението и намали неравенствата, както и стартиране на бипартитно договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор, което да има ежегоден характер.

– Оказа се, че ние работим повече от европейците. Нашата работна седмица е 56 часа, а в европейските държави – 52. Възможно ли е това да се промени?

– Исканията на КНСБ са максималната продължителност на седмичното работно време при сумирано изчисляване да бъде променена от 56 на 52 часа и то да бъде само за производства с непрекъсваем процес на работа. Тези две важни изисквания произтичат от Конвенция № 1 МОТ относно работното време и Директива 2003/88/ЕО (относно някои аспекти на работното време).

– Има ли повече съкращения на работници заради кризите?

– Нашите наблюдения са, че въпреки трудностите, пред които са изправени работодателите в областта, се стремят да запазят своите работници и служители. Въпреки това заплашени от съкращения са съществуващите работни места, заради неяснотите около високите цени на газа и ел. енергията. Всички големи предприятия, които ползват газ или като суровина, или като гориво в производствения процес, със сигурност са заплашени. Предприятия от региона, в това число и големи, не работят в петък и сливат празнични дни с цел икономии.