НФТ “Химия и индустрия” се включва в протестната кампания на КНСБ, иска поне 15% ръст на заплатите за 2023 г.

Национална федерация на труда “Химия и индустрия” – КНСБ започва от днес годишната кампания на преговори за достойно заплащане с настоятелното искане за увеличение на работните заплати.

С това федерацията се включва и в започналата на 19 септември протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“.

“Кампанията “Колективно договаряне за достойно заплащане” предстои да се проведе в сложни икономически и социални условия, утежнени от редица от обективни политически и външни фактори. Започваме преговори и мобилизации за по-високи заплати със загриженост на фона за намаляване на жизнения стандарт и големи неравенства, причинени от спираловидната инфлация и нарастващите енергийни и потребителски цени. Предвид извънредните обстоятелства поставяме основния акцент на Кампанията за 2023 г. върху ръста на работните заплатите и фокус върху компенсирането на инфлацията, която продължава ежемесечното си натрупване придружена с икономическа и социална криза, каквато не сме изпитвали през живота си”, посочват от “Химия и индустрия” след проведен Федерален съвет на 26 и 27 септември във Варна.

Оттам обръщат внимание, че текущите данни за 2022 г. показват, че равнището на работните заплати в сектора – с ръст от средно 7,8% през първото полугодие, изостава от инфлацията, достигаща 13,4 % спрямо същия период на 2021 г., както и към момента със среден ръст от 10% при годишна инфлация за август от 17,7% .

В същото време индексът на промишленото производство (производителността) бележи сериозно увеличение от порядъка на 25-30%, цените на промишлеността също нарастват с 41,4%. Средният общ доход на лице от домакинство нараства с 16,5% през второто тримесечие на 2022 г., но общият разход се увеличава със 17,8%. Свидетели сме и на добри финансови резултати и реализирани печалби на редица предприятия към средата на годината.

Воден от това Федералният съвет на НФТ”Химия и индустрия” – КНСБ настоява за поставяне на искания на синдикалните си структури в Кампанията за достойно заплащане за 2023 г. за минимум 15% ръст на работните заплати.

Естествено преговорите ще бъдат съобразени с конкретните условия на всяко предприятие, но във всички случаи трябва да стремят към максимално покриване на инфлацията. Никой работник не трябва да бъде изоставен и никой не трябва да губи – необходима е компенсация за инфлацията!