КНСБ призовава: Работодателите да спазват и следят строго мерките за безопасност

КНСБ изказва дълбоки съболезнования на семействата на загиналите работници днес в завод “Арсенал”.

За съжаление, това е пореден случай, в който са нарушени изискванията за безопасни условия на труд.

КНСБ призовава работодателите да вземат всички необходими мерки за недопускане на трудови злополуки и да следят строго за спазването на изискванията. Напомняме, че провеждането на необходимите инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд е задължително. Компромиси не бива да се допускат.

Приканваме за пореден път да се вземат мерки за засилване контрола по изпълнение на изискванията за безопасни условия на труд, за допълнително обучение и квалификация на работниците по отношение на оценка на риска на работното им място.

КНСБ настоява резултатите от разследването, причините и взетите мерки да бъдат предоставени на синдикалните структури в предприятието.