Одобриха окончателно директивата за адекватните минимални заплати

Директивата за адекватните минимални заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне днес бе одобрена  окончателно.

Процедурата по приемането ѝ продължи близо две години и бе предшествена от дълга борба на синдикатите в ЕС с изключително активната роля на КНСБ.

Сега държавите членки трябва да предприемат действия, за да гарантират, че са въвели закони и практики навреме, за да спазят двугодишния срок за транспониране на директивата след официалното ѝ приемане от Съвета на срещата на финансовите министри на ЕС тази сутрин, коментира от Европейската конфедерация на профсъюзите.

ЕКП призовава държавите членки незабавно да последват примера на Германия и да повишат заплатите. Германия е сред тези 2/3 страни в ЕС, в които минималната заплата е под определения праг за риск от бедност (60% от медианната заплата в страната и под 50% от средната). От На 1 октомври тя повиши минималната си работна заплата от 10,45 евро на 12 евро на час, с което тя достигна 60% от медианната работна заплата в страната и осигури 15% увеличение на заплатите на 6,64 милиона работници.

Новоприетата директива означава, че:

  • Държавите членки трябва да проверяват адекватността на законоустановените минимални заплати, като вземат предвид покупателната способност и разходите за живот. Минималната заплата в съответната страна трябва да е 60% от медианната и 50% от средната.
  • Държавите членки ще бъдат задължени да насърчават колективното договаряне и да се борят с разрушаването на профсъюзите, а страните, в които обхватът на колективното договаряне е под 80%, ще бъдат задължени да изготвят план за действие в подкрепа на колективното договаряне.
  • Засилване на участието на синдикатите в определянето и актуализирането на законоустановените минимални заплати.
  • Изискване към дружествата, които получават договори за обществени поръчки, да спазват правото на организиране и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ.

“Днешният ден бележи края на един дълъг законодателен процес, но не може да се празнува, докато тази директива не донесе пари в джобовете на хората. Няма абсолютно никакво оправдание държавите-членки да чакат две години, за да осигурят достойно заплащане, кризата с разходите за живот изисква от правителствата незабавно да помогнат на най-нископлатените работници. Правителствата трябва да последват Германия и да предприемат незабавни действия за увеличаване на законоустановените минимални заплати, както и да насърчават колективното договаряне като най-добрият начин за осигуряване на наистина справедливо заплащане”, коментира зам.-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.