Протестната кампания на КНСБ се проведе в Мадан и Рудозем

В рамките на протестната кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“ екипът на Рeгионалния съвет на КНСБ посети на 3 октомври Мадан. В центъра на града пред община Мадан, както и пред административната сграда на “Горубсо”, беше разпъната шатра. Бяха раздадени информационни материали, разясняващи предложенията на конфедерацията в рамките на кампанията, а с жителите на града обсъдени протестните искания.

На 4 октомври експертите от Регионалния съвет запознаха с кампанията и гражданите на Рудозем. Посетилелите на разположената в центъра на града шатра се пресъединиха към исканията за по-високи доходи, посочиха като необходимост и разкриването на повече нови работни места и изразиха надежда за овладяване на инфлацията.