ФНСОЛП и СБХН проведоха обучение за условията на труд в контекста на Зелената сделка

Обучение на тема „Условия на труд в контекста на индустрията 4.0, дигитализацията и Зелената сделка“ се проведе на 28 и 29 септември в с. Рибарица.

То бе организирано съвместно от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) и Синдикат “Бира, храни и напитки” (СБХН). В него  се включиха 35 участници, сред които председателите на двете федерации Цветелина Милчалиева и Красимир Пащрапански, лидери на синдикални организации и работещи в предприятия.

С първия ден от обучението стартира и браншовата Кампания на двете федерации по Колективно трудово договаряне и заплащането на труда. Семинарът беше закрит с акция, при която всички участници единодушно се включиха в протестната кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлация и работните места от криза!“. Към нея се присъединиха и работещи в предприятия от леката промишленост.

Темите на лекциите пък бяха обвързани с предстоящото транспониране на  Директивата за адекватните минимални работни заплати, Директивата за прозрачност при заплащането и Директивата относно задължителната отговорност за защита правата на човека и отговорно бизнес поведение (Due diligence). Подчертана и затвърдена от изказванията на участниците бе необходимостта от въвеждането на мерки за възходяща конвергенция на заплатите, включително гарантиране правото на равностойно заплащане и прилагане на принципа „Равно заплащане за труд с една и съща добавена стойност“.

Очакванията се, че заедно с приетата вече Директива за прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС, това ще бъде една много по-надеждна законова база за промени в заплащането на труда.

Темите на 28.09.2022 г. бяха от изключителна важност за работещите:

Сумирано отчитане на работното време, присъединяване и покритие с Колективно трудово договаряне, присъединителни вноски към КТД, видове работно време (пълно, непълно и намалено), работа на смени и отчитане на работно време, промени в режима на сумираното изчисляване на работното време, отчитане на извънреден труд. Дискутирани  бяха въпроси и казуси по тези теми.

Лектор на тази част от обучението беше Николай Стоянов, юрист по трудово право на ФНСОЛП.

На 29 септември бе проведен учебен семинар на тема “Промени в  Европейското и национално законодателство по БЗР“ с лектор Огнян Атанасов, вицепрепрезидент на КНСБ. Разгледаха се основни теми като европейското законодателство в областта на здравословни и безопасни услови на труд-ЗБУТ, основни промени и новости в нормативната база по Безопасност и здраве при работа (БЗР), Национална програма по безопасност и здраве при труд 2022-2024. Бяха представени статистики за трудовите злополуки за 2022 г., резултати от контролната дейност на „Главна инспекция по труда“, приоритети в стратегията на Европейския съюз по БЗР.

Проведена бе и задълбочена дискусия за новите моменти в договарянето по Безопасни условия на труд. Организира се работа по групи в дискусионен формат, пресъздавайки преговорна ситуация между социални партньори в предприятие от индустрията.

Структурата на кампанията по КТД на ФНСОЛП бе приета на заседание на Координационен съвет и ще се изпълнява под мотото „Колективно трудово договаряне за всички в индустрията“. Проведена бе дискусия по методологията за присъединяване и покритие на Колективно трудово договаряне, като след проведена анкета на участниците в края на обучението то беше оценено като изключително ползотворно и практически насочено. В днешно време предимството на партньорството пред едноличното лидерство може да се окаже основно преимущество за конкурентоспособността на предприятието, производителността на труда и възходящата конвергенция на заплатите.