РС Пловдив проведе отчетно-изборното си заседание

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив се проведе днес. Присъстваха президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите Даниела Алексиева и Тодор Капитанов, зам.-председателят на ЦКК Райна Джагалова, националният секретар Иванина Янкова, както и председателят на НСФТКТУ Лилия Петкова, зам.-председателите на НБС “Водоснабдител” Красимир Богоев и Евгени Янев. Гости на събитието бяха и представители на социалните партньори на регионалния съвет – Ангелина Топчиева, секретар на Община Пловдив; Надя Чушкова, КРИБ;  Атанас Чернаев, директор на Инспекцията по труда в Пловдив, и др.

Синдикалните председатели от областта приеха правилника за дейността си през новия мандат, отчета на регионалната структура за предходния, както и плана за синдикализация. Единодушно беше одобрена и номинацията на Боян Бойкински за областен координатор през следващите 5 години. Решението ще бъде гласувано от Координационния съвет на КНСБ.

В контекста на очакванията за сформиране на ново правителство в текущата социално-икономическа обстановка Пламен Димитров заяви, че КНСБ ще настоява за разговори между партиите, за да бъдат намерени решения на най-належащите проблеми в страната.

“С много упоритост постигнахме голям резултат по отношение на актуализацията на бюджета за 2022 г. – 450 млн. лева бяха заделени за заплати. Въпреки това абсолютните стойности на възнагражденията на работниците са незадоволителни. Гоним инфлацията, но не можем да я достигнем. При такива ниски бази на заплатите, дори и увеличения от 20,25 до 40% не оформиха големи числа”, каза президентът на конфедерацията.

Ето защо КНСБ изисква от 1 октомври чрез актуализация или преструктуриране на бюджета да бъдат отделени допълнително 136 млн. лева за повишаване на възнагражденията с 18%. “За нас това е минимумът. Освен това трябва да се предвидят и действия за възстановяване на справедливостта в бюджетните системи”, каза още Димитров.

Близо 50 млн. лева пък трябва да бъдат отделени за увеличение на помощите за енергийно бедните от 620 лева на поне 1000 лева. Тези и горепосочените разходи са пренебрежими спрямо 65-милиардния бюджет на страната, категоричен бе президентът на синдиката.

Пламен Димитров обясни и че гарантирането на компенсации за тока и газа е основен механизъм за запазването на работните места. 75% от българите работят в частния сектор. При задържането на тези нива на цената на газа обаче предприятията предупреждават за съкращения, които ще оставят 80-100 хиляди лица без работа.

Президентът на КНСБ представи пред синдикалните лидери и ползите и последствията след транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне. Тя е солиден инструмент за постигането на основната цел на конфедерацията до 2027 г. – МРЗ да е равна на заплатата за издръжка и съответно да няма работещи бедни. “Това е цел, която и политиците трябва да си поставят”, каза още той.

Социалните партньори на Регионалния съвет в Пловдив отправиха своите поздравления за добрата комуникация, толерантността и постоянството на експертите от структурата на конфедерацията, благодарение на които през годините са решени редица проблеми в областта.