Екипът на “Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр. Елена настоява за 20% ръст на заплатите

Eкипът на Регионалния съвет на КНСБ във Велико Търново посети днес “Дневен център за деца и младежи с увреждания” в град Елена, община Велико Търново като част от протестната кампания „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!”.

В дневния център работи екип от 12 специалисти и помощен персонал – ръководител, социален работник, психолог, логопед, възпитатели, специални педагози, медицинска сестра, домакин-касиер, работник поддръжка.

Служителите в центъра посочиха, че високите нива на инфлацията водят до реален спад на работните заплати и на покупателната способност на работещите. Синдикалните членове от центъра настояват за увеличение на размера на работните заплати на работниците и служителите с 20%, за да компенсират високия ръст на инфлацията.