Проведе се третата европейска кръгла маса по проекта TransFormWork

На 11 и 12 октомври 2022 г. в Дъблин, Ирландия, се проведе третата европейска кръгла маса по проекта на КНСБ „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от автономното рамково споразумение по дигитализация“ – TransFormWork. Конфедерацията го изпълнява в партньорство с още шест организации на социалните партньори от държави-членки на ЕС.

Форумът събра над 40 синдикални лидери, изследователи и експерти и беше официално открит от президента на Ирландския синдикален конгрес ICTU- Кевин Калинън, който изрази задоволство от активната и изпреварваща работа на синдикатите от партньорството за своевременното прилагане на Автономното споразумение по дигитализация в защита на правата на работещите.

Напредъкът по рамковото споразумение на европейско ниво бе представен от Рори Фицджералд от ETUC и Изелин Осиер от BusinessEurope.

В панелите на форума се представиха и дискутираха актуалните теми на изследванията по проекта, както и гледните точки на партньорите от Ирландия:

  • Предизвикателствата на дигитализацията пред европейските предприятия и заетостта
  • Интегрирането на изкуствения интелект на работното място
  • Предизвикателствата пред дигиталните умения и обучение на работещите
  • Нов „дизайн“ на труда за ерата на дигитализацията –критични точки
  • Предизвикателствата на работата от разстояние, правото на включване и изключване, спазване на човешкото достойнство при дигитално управление с помощта на изкуствения интелект и др.

Кръглата маса завърши с представяне на следващите стъпки по проекта: разработване на сравнителен доклад за напредъка в социалния диалог по изпълнение на споразумението, каталог на добрите практики и представяне на резултатите от проекта на финална конференция в София.

За повече информация: https://transformwork.eu/