Благодарствено писмо от синдикалните организации в “Топлофикация София”

Председателите на синдикалните организации на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ-КНСБ) в “Топлофикация София” изпратиха благодарствено писмо до президента на КНСБ Пламен Димитров. С него те изразяват признателността си за оказаното съдействие и подкрепа за решаване на важни за работещите в дружеството проблеми.

В писмото се казва:

“Работниците и служителите в дружеството изказват своята благодарност за:

  • Компенсирането на работните заплати от 1.09.2022 г.;
  • Възобновяването на членството на “Топлофикация София” в Браншовата камара на енергетиците в България от 13.09.2022 г.;
  • Подписване на Колективен трудов договор 2022-2024 г. на 11.10.2022 г.;
  • Запазване на СБКО (Социално-битово и културно обслужване) в приемливи граници (общо събрание не е проведено до момента).

Всичко това нямаше да бъде постигнато без Вашата твърда подкрепа. Благодарим Ви!”

Писмото е подписано от Анатоли Томов, председател на СО на НСФЕБ в ЦУ, инж. Милена Анева, председател на СО в ТР “София” и ТР “Земляне”, Красимир Първанов, председател в ТР “София-Изток”, Надежда Ахмед, председател в ТР “Люлин”.