Нова организация на КНСБ бе учредена в Сливен

В гр. Сливен беше създадена нова синдикална организация на КНСБ в Складова петролна база към Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.

Синдикалните членове от новоучредената организация споделиха с екипа на Регионалния съвет в областта своите проблеми, обсъдиха се възможностите за съвместно сътрудничество занапред, както и предстоящото откриване на процедура по колективно трудово договаряне.

Членовете на новата структура бяха обстойно запознати с националната протестна акция на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!”, както и с исканията на конфедерацията. Всички синдикални членове се присъединиха към кампанията.