Започна конференцията “Педагогическата комуникация в условията на криза”

Националната научно-практическа конференция “Педагогическата комуникация в условията на криза” ще се проведе на 14 и 15 октомври в София. Организатори на събитието са Синдикатът на българските учители, “Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти” и Институтът по реторика и комуникации.

Конференцията днес започна с приветствия от вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов и председателя на ИРК проф. Иванка Мавродиева.

“Учителите бяха единствената работеща гилдия, която успя изключително бързо да се ориентира в статуквото, което налижи COVID кризата, и бяха пример за всички професии, повечето от които не успяха в бърз темп да формират своите комуникация, методи на работа и взаимоотношения”, подчерта Капитанов.

Той допълни, че вследствие на пандемията все повече служители, особено младите хора, предпочитат и дори поставят като изискване към работодателя си да им бъде давана възможност за работа от разстояние. Именно образователната ни система подготви бъдещите работници на България, защото в близките 5-10 години тази тенденция ще се засили, заяви той.

“Трудът, отдадеността и далновидността на българските учители са причината пазарът на труда да разполага с подготвени млади кадри. Радвам се, че този ключов въпрос продължава да се разисква. Неговата актуалност не се ограничи само по време на пандемичната криза, той тепърва ще се доразвива. Темите на днешния форум със сигурност поставят основите на бъдещи решения, дори и на евентуални проблеми, които все още не са възникнали. Пред обществото има още редица големи предизвикателства. Вярвам, че тази конференция ще поведе една линия на овладяване на всички тези процеси, колкото и да е трудно това.”, каза още вицепрезидентът на конфедерацията.

Водеща тема през днешния ден е “Образованието в ситуации на криза: проявления, процеси и възможни решения”. Водещи експерти като проф. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Емил Бузов, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, проф. д-р Жоржета Назърска, доц. д-р Милена Лавунлиева и д-р Мариета Гоцева коментираха методиките на преподаване, използването на електронни учебни ресурси, смесената форма на обучение, иновативните технологии.

За четвърти път със съвместните усилия на СБУ, “Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти” и Институтът по реторика и комуникации е издаден и сборник с доклади от научно-практическа конференция “Педагогическата комуникация в условията на криза”.