Работата на КНСБ сред гражданите на трети страни бе представена на международна конференция

Международна заключителна конференция на тема „Перспектива за интеграция на граждани от трети държави на пазара на труда” се проведе на 14 октомври в Атина. На нея Конфедерацията на независимите синдикати в България представи своя опит и успехи в областта.

Конференцията бе организирана в рамките на проект „UnionMigrantNet and Cities Together for Integration / Синдикална мигрантска мрежа и градовете заедно за интеграция“. Тя бе организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите и гръцките партньори по проекта.

Целта на международния форум в Атина бе да бъдат представени резултатите от проекта, реализирани от националните партньори, както и да бъдат споделени успехите на международните партньори в процеса на интеграцията на гражданите от трети държави.

В презентацията на КНСБ бе споделено за изследването за достъпа до пазара на труда в България, обученията за трудови и осигурителни права на ГТД, семинарите за работодателите защо и как да наемат ГТД, информационните брошури и листовки, постерите в центровете на ДАБ. Представянето на конфедерацията приключи с двуминутен клип за дейностите по проекта.