Подписан бе КТД за детско и училищно здравеопазване в Сливен

Днес областният координатор на КНСБ в Сливен Тодор Иванов, зам.-председателят на СРС към КТ “Подкрепа” Емил Петков и кметът на община Сливен Стефан Радев подписаха Колективен трудов договор в Детско и училищно здравеопазване. Това стана на среща, в която участваха и ресорният зам.-кмет Пепа Чиликова, представители на синдикалните организации на работещите медицински специалисти в детските ясли и градини, в училищните здравни кабинети и Детска млечна кухня.

Основната месечна заплата на медицинските сестри се увеличава на 1450 лева. За Детските ясли и Детската млечна кухня увеличението обхваща и възнагражденията на останалия персонал (отговорници по административно-стопанската част, огняри и др.).

Областният координатор на КНСБ Тодор Иванов подчерта, че подписаният КТД е резултат от продължителна съвместна работа на синдикатите с общината и доброто партньорство. „Продължаваме традицията на добрия социален диалог. Чакат ни доста предизвикателства и трябва да ги преодоляваме съвместно“.

От своя страна кметът Стефан Радев отбеляза, че подписването на настоящия Колективен трудов договор е въпрос на възможности на общината. Тя успя да излезе от много тежкото състояние, в което се намираше. „Отвътре вече сме по-добре, но сега пък отвън рисковете и заплахите се увеличиха многократно. Дай, Боже, да успяваме да намираме наистина верния и балансиран курс в тези трудни и изпълнени с рискове времена и да преминем през тях сравнително гладко. Както бе отбелязано, трябва да се държим заедно”.