Преговори за КТД започнаха в “КРЗ Порт Бургас”

Преговори за Колективен трудов договор започнаха днес в “КРЗ Порт Бургас” АД.

В тях участват областният координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева, председателят на синдикалната организация Росица Стоянова, директорът на завода Данаил Вълчев.

Синдикалната организация в дружеството бе учредена през юни тази година.