КНСБ във Варна подписа споразумение за сътрудничество в областта на колективното договаряне

Споразумение за сътрудничество бе подписано днес между НИПА (Национален институт за помирение и арбитраж), Регионалния съвет на КНСБ във Варна и СРС “Подкрепа”. То е в резултат на увереността, че обединяването на усилията на социалните партньори на областно равнище за насърчаване на процеса на колективното трудово договаряне е важна стъпка за постигане на целите на Националната програма за развитие на България 2030. Подписването се състоя по време на работна среща, организирана от НИПА във Варна.

Страните се споразумяха да си сътрудничат и съдействат при уреждането на колективните трудови спорове, възникнали в предприятия от областта, като полагат усилия да ограничат и предотвратят колективните трудови конфликти, както и при информационното осигуряване и подпомагане на колективното трудово договаряне.