Протестни акции за по-високи доходи и в Търговище

Протест, част от националната кампания “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!”, започна в област Търговище. Акцията се проведе днес в Многопрофилната болница за активно лечение в града.

Със съдействието на Регионалния съвет на КНСБ и областния координатор Николай Дяков служители внесоха заявление до управителя на дружеството за откриване на процедура за преговори за увеличение на работните заплати.

Подобни искания са внесени и в МБАЛ-Омуртаг, “Български пощи”, Историческия музей и Народното читалище “Св. Св. Кирил и Методий” в Попово.

Разпространена бе и декларацията, подписана от президентите на КНСБ и КТ„Подкрепа“. В нея се настоява за увеличение на размера на работните заплати на работниците и служителите с процент, достатъчен да покрие кумулативната инфлация в България от началото на 2022 г.

По време на акциите синдикалистите посочиха и необходимостта от конкретни мерки в областта на доходите относно зеления преход и енергетиката, както и по отношение на трудовите и синдикалните права.

Николай Дяков отбеляза, че искания за увеличение на заплатите чрез преговори по колективните трудови договори вече са внесли работещите в над 100 предприятия от различни браншове.