В Европейската седмица за безопасност при работа: България да признае здравословния труд за основно право!

Мнозинството от държавите – членки на ЕС не подкрепят здравето и безопасността на работното място като основно и международно право, въпреки че са гласували то да стане такова, алармират от Европейската конфедерация на профсъюзите в началото на започващата днес Европейска седмица за безопасност и здраве при работа (24 – 30 октомври).

През юни МОТ прие резолюция, с която безопасните и здравословния условия на труд бяха обявени за основно човешко право на всеки работник. За целта двете конвенции в тази област – № 155, която се отнася до изготвянето на национална политика за здравословни и безопасни условия на труд съвместно със синдикатите и организациите на работодателите и № 187 за насърчаване на “непрекъснатото подобряване на безопасността и здравето при работа с цел предотвратяване на трудови злополуки, заболявания и смъртни случаи” бяха превърнати в основни. Европейските страни бяха движещата сила на тази промяна, която бе първото разширяване на основните човешки права на работниците от четвърт век насам.

Въпреки това много от страните в ЕС все още не са ратифицирали двете конвенции. България е една от тях.

Според това какви действия са предприели държавите ЕКП ги разделя в три зони:

  • Червена- В нея са 7 страни, които не са ратифицирали и двете конвенции: България, Италия, Полша, Румъния, Литва, Естония и Малта.
  • Кехлибарена – Тук попадат 9 държави-членки, които са ратифицирали само едната конвенция: Германия, Франция, Нидерландия, Гърция, Австрия, Унгария, Хърватия, Ирландия и Латвия
  • Зелена –  Тя включва 11 страни, които вече са ратифицирали и двете конвенции: Испания, Белгия, Португалия, Швеция, Чехия, Словакия, Дания, Финландия, Словения, Люксембург и Кипър.

ЕКП и МКП призовават всички държави от първите две зони да ратифицират конвенциите и да признаят здравословната и безопасна работна среда като основно право. 

“Срамно и смущаващо е, че мнозинството от държавите от ЕС не успяват да подкрепят опитите на международната общност да превърне здравето и безопасността в основно право в световен мащаб. Неподкрепата на здравословния и безопасен труд подкопава здравето и безопасността в Европа. Като превърна здравословните и безопасни условия на труд в основни права, МОТ гарантира, че дружествата носят отговорност за здравословните и безопасни условия на труд в своята верига на доставки съгласно всички закони за “надлежна проверка” или “устойчиво корпоративно управление”, коментира зам.-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Щал.

По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа синдикалният свят призовава:

Спрете да правите компромиси с основното право на работниците на безопасна и здравословна работна среда!;

Държавата и работодателите е крайно време да осъзнаят, че безопасността и здравето при работа са печеливши за работниците, работодателите и правителствата, а предотвратяването на рисковете е от ключово значение.