КНСБ в Габрово представи данни за доходите и протестните действия в областта

Днес, 27 октомври, в Регионален съвет на КНСБ – Габрово се проведе съвместна регионална пресконференция на Регионален съвет на КНСБ – Габрово и Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово във връзка с декларацията на двата синдиката за мерките по доходите, зеления преход и енергетиката, трудовите и синдикалните права. Също така се представи информация за хода на протестните действия, както и за насроченото за 11 ноември национално протестно автошествие в София.

Областният координатор на КНСБ Росица Йонкова и председателя на КТ „Подкрепа” Даниела Йорданова представиха детайлно исканията от документа и запознаха медиите с обстановката в региона.

На пресконференцията представители на КНСБ бяха също Радка Гичева от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, Румяна Тодорова от Федерацията на синдикатите в здравеопазването и Диана Иванова от Синдиката на българските учители, както и Георги Георгиев от регионалния офис на КТ „Подкрепа”.

На събитието се засегнаха въпросите за ценовите равнища на енергоизточниците и малката потребителска кошница на хората, както и проблемите в големите промишлени предприятия и липсата на кадри, сивата икономика и антисиндикалните прояви в региона.

Бяха представени данни от изследването на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ за необходимият нетен месечен доход за издръжка на едно работещо лице от едночленно семейство през септември, който достига 1320 лв. А за издръжка на тричленно домакинство /двама работещи родители и дете до 14 г./ са необходими 2376 лв. За едногодишен период разходите за издръжка на живота за 3-членно семейство нарастват с 391 лв., а за един работещ от едночленно семейство с 217 лв. На тримесечна база доходът необходим за издръжка нараства с 4,1 %, а на годишна база с 19,7 %.

Стана ясно, че само за последната година габровци плащат 3 пъти по-скъп природен газ и 2 пъти по-скъпи въглища. Увеличението на цената на дървата е с 25 %, а на тока с 4,45 %. От 1 октомври цената на топлоенергията в Габрово също е увеличена с 15 %.

От КНСБ предоставиха информация за резултатите от кампанията на синдиката по повишаване на доходите на работещите в региона през 2022 г. „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!”. В бюджетния сектор за общинските администрации в Габрово, Трявна и Дряново има средно около 18 % увеличение на заплатите, а за образованието – с не по-малко от 17,3 % за педагогическия и 14 % за непедагогическия персонал.

В здравеопазването увеличението е от 34,4 до 52 % за медицинските специалисти и от 10 до 22% за помощния персонал в детското и училищно здравеопазване. Въпреки постигнатото значително увеличение, само в община Севлиево са достигнати минималните основни работни заплати според Отрасловия колективен трудов договор за здравеопазването. В Държавната психиатрична болница в Севлиево заплатите на медицинските специалисти достигнаха и дори надхвърлят размерите по Отрасловия колективен трудов договор. В останалите лечебни заведения продължават преговорите за достигането им.

За социалните услуги в четирите общини на област Габрово, където има синдикални организации на КНСБ са достигнати минималните задължителни нива на основните работни заплати по Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Увеличението на работните заплати е от 15 до 90%.

В културните институти то е от 15 до 25%, а най-незначително е увеличението на заплатите в местните дейности с около 10%,  колкото е ръста на минималната работна заплата.

В сектора на услугите заплатите са се повишили с около 15% тази година, а в сектора на индустрията с от 5 до 18%.

В частния сектор в област Габрово още към средата на годината средната работна заплата е нараснала с 225 лв. или със 17,8%.

До момента над 15 организации на КНСБ в областта са се включили в протестната кампания на синдиката с конкретни искания към работодателите и държавата. Най-активни са от здравеопазването.

От днес в габровското  горско стопанство тече националната подписка на КНСБ в подкрепа на исканията на работещите в сектора. Синдикалистите искат увеличение на заплатите с минимум 20% до края на 2022 г., промяна в категоризацията на труда за определени длъжности, повишаване размера на сумата за час положен нощен труд и дежурство „на разположение”, увеличаване на работното облекло и обезпечаване на стопанството с високопроходими автомобили и технически средства.

На национално ниво в протестната кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата” се включиха 283 предприятия и институции, като в 82 е постигнато увеличение на работните заплати, в процес на преговори са 195, а фактическа невъзможност за вдигане на заплати са заявили в 6 предприятия и институции.