ЕКП: Смъртните случаи на работното място се увеличават в 12 държави от ЕС

Смъртните случаи на работното място* ще продължат да измъчват Европа почти десетилетие по-дълго, отколкото се прогнозираше досега, след като в почти половината от държавите членки броят на злополуките с фатален край се е увеличил, показва ново проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите. То бе оповестено малко преди края на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа (24 – 30 октомври).

Прогнозите са, че смъртните трудови злополуки ще продължат да се случват до 2062 г., ако се съди по сегашните темпове – седем години повече, отколкото се очакваше досега.
Това забавяне идва след увеличение на годишния брой смъртни трудови злополуки в 12 държави между 2019 и 2020 г., най-вече в Италия (+285), Испания (+45) и Португалия (+27). През 2020 г. спрямо предходната година смъртните случаи при работа в България са се увеличили с 3 и достигат 88. През 2021 година обаче страната ни отчита намаление до 68 случая. Най-много през 2020 г. те са били в Италия – 776, а най-малко в Малта – 7.

Според новата прогноза смъртните случаи на работното място в Италия и Унгария ще продължат и през следващия век. При сегашните тенденции смъртните случаи на работното място никога няма да бъдат премахнати в Испания и Франция, показва още проучването на ЕКП.

Прогнозите са, че между 2021 г. и 2029 г. в Европа следва да се очакват още 25 166 смъртни случая на работното място, ако фаталните злополуки продължат със същите темпове като през предходното десетилетие.

Данните са част от предстоящ анализ на данните на Евростат, извършен от Пиер Берастеги от Европейския институт на профсъюзите. ЕКП призовава ЕС и националните правителства да спрат смъртните случаи на работното място, като подкрепят нейния манифест “За нулева смъртност на работното място”, който вече има над 150 поддръжници. КНСБ също провежда активно кампания и апелира за подкрепа на манифеста.

В него се призовава:

– Европейският съюз, правителствата на страните членки и работодателите да поемат реален ангажимент и да предприемат необходимите действия за постигане на нулева смъртност на работното място;
– За увеличаване на обучението, защитата, докладването, инспекциите и санкциите в областта на здравето и безопасността на работното място;
– За нови законодателни и други инициативи в следващия мандат на Европейската комисия и Парламента от 2024 г., за да се постигне нулева смъртност.

ЕКП планира да връчи окончателен манифест с още по-голяма политическа подкрепа на институциите на ЕС в Деня в памет на работниците, загинали при трудови злополуки, през април 2023 г.

“Хората се трудят, за да изкарват прехраната си, но вместо това много от тях губят живота си на работното място. Те никога не се прибират у дома, защото са били намалени разходите за безопасност, за да се спестят пари, или законът все още позволява опасни работни практики. През последните няколко десетилетия много животи бяха спасени чрез по-строго законодателство в областта на безопасността, но нашите данни показват, че в някои страни напредъкът е спрял. Фактът, че фаталните трудови злополуки отново се увеличават в цяла Европа, показва, че трябва да стоим твърдо зад ангажимента си за осигуряване на безопасност на хората на работното място.. Прекратяването на тези предотвратими трагедии е абсолютно възможно с правилната политическа воля и ние приветстваме министрите и членовете на Европейския парламент да предприемат необходимите стъпки за нулева смъртност на работното място”, коментира зам.-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Щал.

Пълната информация от ЕКП и таблиците с данни от проучването можете да видите тук.

* Смъртните трудови злополуки не включват хилядите смъртни случаи, причинявани всяка година от професионални заболявания и злополуките без смъртен изход.