Договорен бе ръст на заплатите в клоновете на “Напоителни системи” ЕАД

Допълнително споразумение към действащия Браншови колективен трудов договор бе сключено за “Напоителни системи” ЕАД. То е резултат от дълги преговори между лидерите на двата синдиката ФНСЗ-КНСБ и КТ “Подкрепа” и ръководството на дружеството. Споразумението дава възможност за увеличение на работните заплати на работещите в клоновете на “Напоителни системи” в страната с до 15%.

То влиза в сила от 1 декември 2022 г. с активното участие на синдикалните лидери по места при съгласуването на новите структури и длъжностни разписания.

Допълнителното споразумение може да видите тук.