Генералният директор на МОТ: Необходима е Глобална коалиция за социална справедливост

“Спешно е необходима Глобална коалиция за социална справедливост. Нека си признаем: социалният въпрос е най-слабото звено в тройката “икономика – общество – околна среда”. Да, социална справедливост, която подобрява функционирането на обществата и икономиките и намалява бедността, неравенството и социалното напрежение, социална справедливост, която върви ръка за ръка с екологичната.”

Това каза в първата си официална реч като генерален директор на МОТ Жилбер Хунгбо, който встъпи в длъжност на 1 октомври тази година. Тя бе произнесена при откриването на 346-тата сесия на Управителния съвет на организацията в Женева на 31 октомври. В заседанията като титулярен член на УС участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров. От името на групата на работниците той е докладчик в предстоящите за разглеждане през следващите дни теми за неравенствата и заетостта и по програмата и бюджета на МОТ.

В първото си слово пред Управителния съвет Хунгбо посочи още: “Наблюдава се безпрецедентно задълбочаване на неравенствата в отделните държави и между тях, влошаване на трудовите правоотношения, тенденции към неформализиране на официалния сектор, влошаване на ситуацията с детския и принудителния труд, очевидна липса на минимална социална защита за 4 милиарда граждани, предизвикателствата пред младежката заетост и др. Появата на цифровата икономика и платформеният труд, екологичният преход към зелени работни места, веригите за доставки и много други са предизвикателства за нас. Една Глобална коалиция за социална справедливост има за цел да улесни и укрепи сътрудничеството и колективните действия, като обедини усилията на МОТ и нейните структури, агенциите на ООН, международните финансови институции, гражданското общество, частния сектор, партньорите за развитие, академичните среди и други заинтересовани страни, които се занимават с насърчаване на социалната справедливост при изготвянето на политики на глобално, регионално и национално равнище, от една страна, и при сътрудничеството за развитие или финансовите, търговските и инвестиционните споразумения, от друга.”

Хунгбо акцентира върху включването на безопасността и здравето при работа като основен принцип и право на работниците и се ангажира, че ще обърне по-голямо внимание на работата на МОТ по този въпрос. Приоритет остават и защитата на труда и достойният труд. “Стремежът към повишаване на производителността и развитие на уменията остава от съществено значение, особено за страните с ниски и средни доходи, както и необходимостта от засилване на взаимовръзките между растежа на производителността и достойния труд, и от гарантиране, че печалбите от производителността се разпределят справедливо между заинтересованите страни, включително работниците, работодателите и местните общности”, каза още генералният директор на МОТ и призова правителствата на отделните страни да се намесят, за да регулират цените на стоките, да преразпределят “неочакваните печалби” на някои корпорации, да увеличат мерките за гарантиране на социална защита на нуждаещите се и да подкрепят възможностите за увеличаване на доходите на хората.

Есенната сесия на Управителния съвет на МОТ ще разгледа последващите действия във връзка с резолюцията на 109-ата сесия на Международната конференция на труда (през 2021 г.) относно неравенствата и света на труда, както и стратегията на МОТ за уменията и ученето през целия живот за периода 2022-2030 г. Сред докладите, които ще разгледа Управителният съвет, е и такъв по резолюция относно агресията на Руската федерация срещу Украйна.

В първия ден от 346-тата сесия бе публикувано и 10-тото издание на мониторинговия доклад на МОТ за света на труда. В него се посочва, че трудовата заетост и свободните работни места се очаква да намалеят в глобален мащаб през това тримесечие, тъй като войната в Украйна и “множество препокриващи се кризи” предизвикват намаляване на заплати, увеличаване на задлъжнялостта и все по-голямо неравенства. Вече има признаци за забавяне през второто и третото тримесечие на годината на тенденцията за увеличаване на отработените часове в глобален мащаб, отчетена в началото на 2022 г. Ситуацията се е влошила, като броят на отработните часове е спаднал с 1,5 на сто през третото тримесечие, което е еквивалентно на „дефицит“ от около 40 милиона работни места на пълен работен ден.

“Въз основа на настоящото развитие (на трудовия пазар бел. ред.), може да бъде направен извод, че трудовата заетост в глобален мащаб, ще се влоши значително през четвъртото тримесечие на 2022 г. “, отбелязва МОТ.

Прекомерната политика на повишаване на лихвените проценти от страна на водещите централни банки може да нанесе “неоправдани щети на работните места и доходите, както в развитите, така и в развиващите се страни”, се казва още в доклада.