В Трявна стартираха преговори за първи общински КТД за образованието

Днес, 2 ноември, в Община Трявна се проведоха първи преговори за общински колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование, какъвто до момента не е сключван. Инициативата за колективното договаряне е на Синдиката на българските учители, а проектът на документа и преговорите са факт със съдействието на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово.

Ръководството на Община Трявна бе представено от заместник-кмета Марин Маринов, директора на финансовата дирекция Мариета Ганева и старши специалиста „Човешки ресурси” в администрацията Стоянка Дончева. От страна на КНСБ участва областният координатор на КНСБ – Габрово Росица Йонкова, председателят на Общинския координационен съвет на СБУ – Трявна Лиляна Иванова, както и експертът от регионалния офис на синдиката Цветомира Джепунова и председателят синдикалната организация при Детска градина „Калина” Блага Илиева. Представител на КТ „Подкрепа” бе Ренета Денчева, а от страна на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България участие в преговорите взе Ирина Чукова.

В проекта на колективния трудов договор се предвижда както спазване на отрасловите договорености, така и допълнителен платен отпуск, годишни награди за принос на педагогически специалисти с дълъг стаж, които са се пенсионирали и за издигане авторитета на община Трявна за тези, които лично или техни ученици са били отличени в конкурси.

На днешната среща след дискутиране на спорните текстове от документа се достигна до общо съгласие. Страните се договориха в най-кратък срок да се финализират преговорите и да се сключи общинския колективен трудов договор.