От Стара Загора започва подписка с искане за по-високи доходи в горските и ловните стопанства

Работещите в Държавно горско стопанство – Стара Загора, Гурково, Казанлък и Държавно ловно стопанство “Мазалат” се присъединиха към протестната кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”.

На 20 и 26 октомври Регионалният съвет на конфедерацията в Стара Загора обсъди със синдикалните членове в стопанствата исканията им за повишаване на възнагражденията, промяна в категоризацията на труд на някои от длъжностите, подобряване на условията на труд и др.

Тъй като изложените от тях проблеми засягат всички заети в горските и ловни стопанства в страната, бе взето решение да се организира подписка, която да достигне до всички горски и ловни стопанства в страната чрез РС на КНСБ Стара Загора.

След финализирането на подписката исканията на трудещите се ще бъдат внесени в Министерството на земеделието.
Инициативата е съгласувана с Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ.

Към кампанията на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата” се включиха и синдикалните организации на КНСБ в “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора, “Защитени жилища”, Стара Загора и “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”, Стара Загора.