Работници от различни структури в Благоевград с подкрепа за протеста на медиците

Синдикатът на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ) към ФНСДУО, синдикалната организация в БЗ “Дневни детски ясли и детска кухня” Благоевград към ФСЗ и Управителният съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи РК- Благоевград заявиха с декларации подкрепата си за справедливите искания на медицинските специалисти и лекари в “МБАЛ-Благоевград” АД.

Работещите в болницата вчера проведоха дванадесети поред протест с настояване да се актуализират възнагражденията им поне с ръста на инфлацията и да бъдат достигнати договорените нива на основните работни заплати по категории персонал на отраслово ниво.

В декларация до председателя на СО на КНСБ в благоевградската болница Таня Кънева председателят на СО в СРСПСУ посочва, че “Отлаганите мерки, липсата на адекватна политика по доходите за достойни възнаграждения на работещите в сферата на здравеопазването, липсата на контрол върху разхода на бюджета на здравните заведения, както и наслагваните с години проблеми рефлектират в днешни дни”.

“Натрупването на криза върху криза през последните няколко години изсмука почти всички жизнени сили на заетите в лечебното заведение”, посочва Елка Тодорова, председател на СО при ФСЗ към КНСБ в БЗ “ДДЯ и ДК” Благоевград. От организацията предлагат на акционерите и управителя на болницата да предприемат следните действия в името на оцеляването на лечебното заведение:

1. Действия за практическа реализация на предвидените в ОКТД “Здравеопазване” клаузи, спрямо работниците и служителите, които са членове на СО на ФСЗ към КНСБ, при “МБАЛ-Благоевград” АД;

2. Незабавно увеличаване на основните работни заплати по длъжности, съобразно чл. 47, ал. 4 от КТД в отрасъл “Здравеопазване”;

3. Осигуряване на необходимите условия – финансови и човешки ресурси, за нормално функциониране на лечебното заведение;

4. Стриктно спазване на залегналите в трудовото законодателство норми за продължителност на работното време, здравословни и безопасни условия на труд;

5. Сключване на КТД като резултат от ефективно социално партньорство и диалог с представителите на работниците и служителите и работодателя в лечебното заведение.

От БАПЗГ са категорични, че “Съществуват базови изисквания, без които не се постига безопасност и максимално добри лечебни резултати”. По думите на председателя Ваня Бангеева асоциацията е отправяла сходни на медиците от Благоевград искания пред 25 министри на здравеопазването. Те се изразяват в предприемане на мерки за спасяване на съсловието; определяне на професията на медицинските специалисти за защитена; приемане на стандарт по здравни грижи; подобряване на условията на труд и достойни възнаграждения.

Двете синдикални организации и БАПЗГ призовават ръководството на болницата в Благоевград да вземе под сериозно внимание исканията и аргументите на протестиращите медици в името подобряване качеството на целия лечебния процес.

Медицинските специалисти в МБАЛ-Благоевград ще продължат да отстояват исканията си докато не ги постигнат.