ЕКП: Авиокомпаниите трябва да въведат нови стандарти за въздуха на борда на самолетите

Авиационните работници и експертите по безопасността призовават авиокомпаниите, производителите и Агенцията за авиационна безопасност на ЕС незабавно да въведат нови стандарти за качество на въздуха в салоните на самолетите, предназначени да предпазят персонала и пътниците от химически изпарения, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

След повече от седем години работа по въпроса Европейският комитет по стандартизация (CEN) публикува технически доклад, включващ препоръки за това как да се предотврати излагането на изпарения чрез подобрения в проектирането, поддръжката и експлоатацията на самолетите.

Тези мерки са от ключово значение за свеждане до минимум на въздействието на “събитията, свързани с изпаренията”, т.е. когато подаваният от вентилацията въздух се замърсява със забележими количества изпарения от нагрято моторно масло и хидравлична течност. Препоръките в техническия доклад “Качество на въздуха в кабината на гражданските въздухоплавателни средства – химически съединения” изискват:
– Инсталиране и експлоатация на подходяща филтрация за отстраняване на изпаренията от подавания към вентилацията въздух, в очакване на наличната технология. Филтрите биха предотвратили или намалили излагането на изпарения на борда на самолета и биха намалили необходимостта от отмяна/преустановяване на полети и действия по техническото обслужване.
– Инсталиране и експлоатация на химически сензори, които да уведомяват работниците по поддръжката и пилотите за вида и местоположението на замърсяването в системите за подаване на въздух, в очакване на наличната технология. Сензорите ще съкратят излагането на изпарения на борда на самолета и ще улеснят бързата и ефективна реакция на техническото обслужване.
– Прилагане на “най-добри практики” при техническото обслужване на въздухоплавателните средства, като например обучение на персонала по техническото обслужване за предотвратяване на непреднамерено прекомерно обслужване на двигателите с масло и хидравлична течност.
– Създаване на система за докладване на инциденти за авиокомпаниите с цел по-ефективно проследяване на докладваните въздействия върху здравето и безопасността, наблюдение на графиците за поддръжка и оценка на тенденциите във времето;
– Въвеждане на програми за образование и обучение, които да позволят на служителите на авиокомпаниите да разпознават, реагират и реагират на събития, свързани с изпарения на борда.

Въпреки че отделенията за разследване на произшествия в ЕС многократно са признавали последиците за безопасността на полетите от събитията, свързани с дима, Агенцията за авиационна безопасност на ЕС не е издала разпоредби относно качеството на въздуха в кабината. Това прави още по-важна работата на комитета CEN, в който синдикатите имат думата заедно с групите на пътниците, производителите и авиокомпаниите.

След публикуването на доклада Европейската конфедерация на профсъюзите, Европейската федерация на транспортните работници, Глобалният изпълнителен комитет за качество на въздуха в кабината и Европейската асоциация на кабинния екипаж призовават за незабавно прилагане на първите европейски препоръки относно качеството на въздуха в кабината на гражданските въздухоплавателни средства.

“Както служителите от кабинния екипаж, така и пътниците очакват от авиокомпаниите да спазват най-високите стандарти за безопасност. Синдикатите, групите на пътниците и индустрията издадоха решения, основани на здравия разум, за да защитят здравето на кабинния екипаж и пътниците. Сега авиокомпаниите са длъжни да приложат тези препоръки като част от задължението си да се грижат за екипажа и за пътниците”, коментира конфедералният секретар на ЕКП Изабел Шьоман.
Президентът на Европейската асоциация на кабинните екипажи Анет Гроневелд пък коментира: “Случаите на дим излагат на риск здравето и безопасността на всички хора на борда на самолета. Това, от което се нуждаем сега, е бързо, всеобхватно и задълбочено прилагане на предложените мерки, за да се осигури безопасна и здравословна среда за нашите екипажи и пътниците.”