Глобалната и европейската федерации на заетите в обществения сектор подкрепиха протеста на 11 ноември

Глобалната синдикална федерация на работещите в обществените услуги PSI, представляваща 30 млн. заети в публичния сектор в целия свят, и Европейската ѝ структура EPSU изразиха солидарност с протеста на КНСБ и КТ “Подкрепа” на 11 ноември.

“От името на Изпълнителния съвет на PSI, заявявам, че тъй като кризата с разходите за живот се разразява в цяла Европа и по света, е жизненоважно синдикатите да се мобилизират, за да защитят покупателната способност на работниците. Напълно подкрепяме призива за увеличаване на националната минимална работна заплата и за по-високо заплащане на работещите в публичния сектор. С Директивата за адекватните минимални заплати, одобрена от Европейския съвет, вече има ясен критерий за увеличаване на минималната работна заплата и ние сме съгласни, че държавите-членки на ЕС трябва да транспонират директивата в най-кратки срокове.”, се казва в писмото за подкрепа от Роза Паванели, генерален секретар на световната профсъюзна федерация на синдикатите в публичния сектор.

Паванели допълва: “В много страни в Европа и по света работниците и синдикатите се обявяват в подкрепа на искането за справедлива икономика, преразпределение на богатството, облагане с данък на печалбите на онези лица и корпорации, които се облагодетелстват от войната и енергийната и продоволствената криза. PSI подкрепя висококачествени обществени услуги – от публичната администрация до социалното осигуряване, от здравеопазването и социалните грижи до комуналните услуги в областта на водоснабдяването и енергетиката. И ние подкрепяме работещите в сферата на обществените услуги, които се стремят към по-високо заплащане и по-добри условия на труд. Надявам се, че демонстрацията ви ще получи широка подкрепа и че правителството и работодателите ще получат ясно послание, че трябва да действат спешно, за да осигурят исканото и заслужено увеличение на заплатите от работниците както в публичния, така и в частния сектор.”

Солидарност изрази и генералният секретар на Европейската синдикална организация на заетите в публичния сектор EPSU Жан Гудриан: “Тъй като кризата с разходите за живот връхлита цяла Европа, е жизненоважно синдикатите да се мобилизират, за да защитят покупателната способност на работниците. Напълно подкрепяме призива за увеличаване на националната минимална работна заплата и за по-високо заплащане на работещите в публичния сектор.”