IndustriALL Global Union подкрепя националния протест на 11 ноември

IndustriALL Global Union, който представлява повече от 50 милиона работници в минната, енергийната и производствената промишленост в над 141 страни, изразява пълната си подкрепа и солидарност с българските филиали за техния национален протест пред Народното събрание в София на 11 ноември.

IndustriALL Global Union подкрепя вашия призив към правителството на България да увеличи минималната работна заплата, да приеме мерки за контрол на инфлацията и да въведе политики за справяне с икономическата криза. Наложително е правителството да започне двустранни преговори през 2023 г., за да се справи с ръста на заплатите в реалната икономика, и в затворено партньорство със синдикатите да създаде национален план за справедлив преход, който да включва създаването на зелени работни места с по-добро заплащане и по-добри условия на труд, както и да разработи национален енергиен план, се казва в писмото за подкрепа, изпратено от генералния секретар на IndustriALL Атле Хое.

В него се казва още: “Освен това настояваме правителството на България да се съобрази с вашите искания относно промените в разпоредбите за сумираното изчисляване на работното време и необходимостта от разработване на национален план за действие за насърчаване на колективното договаряне и адекватни минимални заплати. В тази връзка е от изключителна важност правителството да ратифицира Конвенция 154 на МОТ за колективното договаряне. Пожелаваме Ви много успехи в протестния ден и заставаме зад Вас в кампанията Ви за защита на основните права на вашите членове.”