IndustriALL Europe подкрепя националния протест на 11 ноември

IndustriALL Europе, който представлява 7 милиона работници в минната, енергийната и преработвателната промишленост в Европа, изразява пълната си подкрепа и солидарност с българските филиали за техния национален протест пред Народното събрание в София на 11 ноември.

Вашият протест е част от мобилизацията, която се провежда в цяла Европа. Работещите хора и техните семейства страдат от нарастващата криза с разходите за живот, подхранвана от инфлацията и експлодиращите цени на енергията. Реалните заплати намаляват навсякъде, което поставя домакинствата в изключително трудна ситуация. Кризата с цените на енергията оказва огромен натиск върху производствените отрасли и работните места в промишлеността, се казва в писмото за подкрепа, изпратено от Люк Триангъл, генерален секретар на европейския синдикат IndustriALL.

В писмото се посочва, че синдикатът твърдо застава зад исканията за съставяне на държавен бюджет за 2023 г., който да предвижда повишаване на доходите, включително увеличаване на минималната работна заплата, необлагаем минимум, равен на МРЗ, и препоръчителни индекси за ръст на заплатите.

IndustriALL European Trade Union подкрепя и настояването на българските синдикати за промени в правилата за сумираното изчисляване на работното време и привеждането им в съответствие с Конвенция № 1 на Международната организация на труда за работното време и Директива 2003/88/ЕО.

“Особено приветстваме исканията ви за насърчаване и разширяване на колективното договаряне и за защита на правата на синдикатите. Колективното договаряне и гласът на работниците са от ключово значение за добре функциониращите пазари на труда и добре функциониращата икономика, както признава и ОИСР в последните си доклади. Те са нашият път за излизане от кризата!”, се казва още в писмото за подкрепа.

То завършва така: “Накрая бихме искали да изразим подкрепата си за вашите искания за справедлив и екологичен преход. В общата ни цел за преодоляване на настоящата криза не трябва да подкопаваме усилията за справяне с извънредната ситуация, свързана с климата. Справедливият преход към неутралност по отношение на климата, който не изоставя нито един работник и нито един регион и се развива в партньорство, продължава да бъде наша обща цел”.