КНСБ участва в конференция на Италианската конфедерация CISL и ЕКП

Конференция „Италианския опит“ по проект „UnionMigrantNet and Cities Together for Integration” се проведе на 9 ноември 2022 г. в гр. Милано.

Първият ѝ панел бе посветен на участието на общините в проекта. В него бяха направени политическите оценки от италианските общини Милано, Триест и Пордемоне за възможните и реализирани дейности на всяка от трите общини.

В панел, насочен към италианския опит в провеждането на професионални обучения за бежанците, бяха разказани личните истории на учениците участвали в обучението – Замзама, Елохор и Шавон. Разказите бяха за отделни моменти от обучението, за смисъла и ползите от това да се правят професионални обучения за бежанците. Като изключително важно бе изтъкнато професионалното обучение да бъде съпроводено с езиково обучение и практически занятия, които да бъдат правени в реална работна среда и разбира се в партньорство с потенциални работодатели.

„Социалният капитал” – добрите териториални практики като възможен национален модел, бе третият панел, в който италианските работодатели дадоха конкретни примери за своето участие в процеса на интеграция.

Специалната покана за участието на КНСБ бе за панела „ Международният опит в интеграцията на пазара на труда“. Акцентът на конфедерацията в представянето бе проведеното изследване за достъпа до пазара на труда в България за гражданите на трети държави. Наред с това бяха споделени проведените обучения по трудови и осигурителни права насочени към лицата, търсещи работа и подготвените брошури и постери на различни езици, трудовите борси и информационни срещи за работодателите.