Онлайн курс “Колективно трудово договаряне” започва на 21 ноември

Дистанционно обучение на тема “Индустриални отношения”, Модул 4 „Колективно трудово договаряне“ започва на 21 ноември 2022 г. Курсът е безплатен за синдикални членове.

В Модул 4 “Колективно трудово договаряне” ще бъдат разгледани темите:

– Същност, цели и предмет на колективното трудово
договаряне и неговото развитие в България;
– Правна рамка на колективното трудово договаряне;
– Структура и съдържание на колективния трудов договор;
– Технология на преговорния процес.

Как се провежда курсът?
Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до отделен модул в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор.
Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Как се оценяват участниците?
Всеки модул завършва с тест за проверка на знанията. При резултат, по-висок от 50%, модулът се смята за
успешно завършен и се издава сертификат.

Как да подадете заявка?

Заявка за участие можете да подадете на следните ел. адреси: lisrael@citub.net – Леонтина Израел; fandonov@citub.net – Филип Андонов.

Молим да отбележите трите си имена, името на курса, в който искат е да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате в синдикалната организация.

След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на ИССИО.

Курсът е част от програма за базово обучение на новоизбрани синдикални председатели. Тя е разработена под формата на дистанционен онлайн обучителен курс. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и развитието на основни знания и умения, които да бъдат в помощ на осъществяването на успешна синдикална дейност. Темите на обучението са обединени в 6 модула:
• Модул 1: Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ;
• Модул 2: Трудови и осигурителни отношения;
• Модул 3: Икономика на труда;
• Модул 4: Колективно трудово договаряне;
• Модул 5: Колективни трудови спорове;
• Модул 6: Икономика, социална политика и мениджмънт.

Базовото обучение за новоизбрани синдикални председатели обединява набор от уникални, приложими в практиката, разнообразни инструменти, с които да си служим в динамичната трудова и социално-икономическа обстановка.

КНСБ разчита чрез съвместната работа на синдикалните председатели да постигне положителна промяна на работната среда в България, чрез подобряване на условията на труд, повишаване равнището на заплащане, разширяване на достъпа до учене през целия живот, придобиване на знания,
умения и компетенции, насърчаване на равенството и справедливостта, осигуряване на възможности за съвместяване на трудовия с личния и семейния живот и т.н.