Проведе се четвъртата Световна конференция на жените

Стотици жени, синдикални лидери от цял свят, се събраха на 16 ноември в Мелбърн, Австралия, за заключителното събитие от четвъртата Световна конференция на жените. Тя се проведе в навечерието на Петия Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите, който започва от днес и ще продължи до 22 ноември. Конгресът е под мотото “Новият социален договор”.

Делегатите в Световната конференция на жените надграждаха върху резултатите от вече провелите се първа и втора сесия през миналата година и март месец тази – синдикална програма, насочена към изграждане и устойчивост на нов социален договор, основан на равенство, справедливост и приобщаване на пола.

Тази амбиция е изразена в целите на програмата:

Изграждане на икономика на грижите.
Изкореняване на насилието и тормоза, основани на пола, в сферата на труда.
Утвърждаване на равенството между половете и приобщаването за мир и демокрация.
Осъществяване на равно заплащане за труд с еднаква стойност.
Универсални системи за социална защита, съобразени с пола.
Осигуряване на справедлив преход, който да променя пола.
Равен достъп до развитие на умения, обучение и учене през целия живот.
Лидерство на жените.

“Тази конференция и нейните резултати са решаващ фактор, който ще допринесе за напредъка на равенството между половете, справедливостта и приобщаването в контекста на глобалната здравна, икономическа и социална криза по време на дебатите на 5-ия Световен конгрес на МКП. Тя ще гарантира, че жените синдикалисти ще окажат пряко влияние върху приоритетите на световното синдикално движение за следващите четири години. Това ще стимулира промяната в приоритетните области на тази конференция, докато работим за нов социален договор за възстановяване и устойчивост – основан на равенството и справедливостта.”, коментира генералният секретар на МКП Шарън Бъроу.

Четвъртата световна конференция на жените на МКП бе важна възможност за жените синдикалисти от цял свят да обсъдят и разработят стратегии за постигане на равенство между половете и справедливост в контекста на глобалната здравна, икономическа и социална криза.