Световният конгрес на МКП: Профсъюзите се борят за мир и социална справедливост

Ролята на синдикатите в изграждането на мира, без който не може да има социална справедливост, бе един от акцентите в първия ден на Петия Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите, започнал вчера в Австралия.

“Около два милиарда души живеят в държави, засегнати от конфликти, като днес в света има 56 държавни конфликта. Международната хуманитарна синдикална солидарност, като например големите усилия в подкрепа на работниците в Украйна, Мианмар и други страни, е част от по-широката рамка на синдикалните усилия за изграждане и поддържане на мира, както и за избягване на конфликти и възстановяване след тях. Светът трябва да се поучи от този пример”, каза генералният секретар на МКП Шарън Бъроу при представянето пред делегатите на Доклад за свободата 2022: Профсъюзите изграждат мир.

“Ако световните лидери могат да се съберат, за да потърсят решение на заплахите от изменението на климата, тогава трябва да инвестират и в глобален диалог относно мерките за предотвратяване на конфликти, прекратяване на съществуващите и възстановяване след войната по справедлив и устойчив начин. Има много примери за действия на синдикатите за мир, справедливост и демокрация. Гордеем се с тези постижения и вдъхновението, което черпим от тях, ще помогне на синдикатите навсякъде да планират и провеждат кампании за основни свободи, демокрация и мир”, посочи още Бъроу.

Докладът включва конкретни примери от Колумбия, където профсъюзите са в челните редици на десетилетията борба за мир и социална справедливост; Северна Ирландия, където синдикалното движение отдавна е двигател на мира и преодоляването на разделението; Мианмар – там профсъюзите продължават дългогодишната си борба за мир и демокрация в най-трудните и опасни условия на безмилостна военна диктатура. В Тунис UGTT и други организации бяха удостоени с Нобелова награда за мир за работата си по изграждането на държава с нова конституция след диктатурата. Ангажимент, който остава също толкова силен, докато страната е изправена пред нови предизвикателства.