Пламен Димитров пред световната синдикална общност: КТД е основен инструмент за повишаване на заплатите

Колективните трудови договори са основен инструмент за повишаване на работните заплати. Въпросът за колективното договаряне трябва да бъде за нас от решаващо значение. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на Конгресния форум “Синдикални уроци от глобалните сътресения”, провел се вчера в рамките на продължаващия в Австралия Пети Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите.

Димитров бе сред говорителите на форума и засегна и темите за ангажирането на МОТ с разработването на дефиниция за заплата за издръжка, а на тази база и изготвяне на методология за нейното изчисляване. Ние трябва да използваме това в нашата борба на национално ниво, подчерта президентът на КНСБ. Той посочи и усилията на КНСБ минималната заплата в България да достигне равнището на издръжката на живот. Димитров засегна и необходимостта от социална закрила за всички трудещи се, предизвикателствата, свързани с атипичните форми на труд, необходимостта да се осигури еднакво заплащане за еднакъв труд, особено в глобалните вериги за доставки (пресен пример за разликата в заплащането е случаят с работниците от “Ес Ти Ес Медикал Груп”, които получават няколко пъти по-малки възнаграждения от своите колеги в Германия, полагащи същия труд, бел.ред.)

“Друг въпрос, наистина много важен, който отново е част от работата на МОТ, е  уникалната система за надзор на МОТ, която  трябва да бъде подкрепена от всички нас и да бъде запазена и развивана в бъдеще. Трябва да имаме предвид, че работодателите в МОТ започват да оспорват и да отричат правата на колективно договаряне за тези работници, които не са защитени, за всички онези 60% от работниците в неформалната икономика или в платформената икономика, за работещите в сферата на несигурния труд. Борбата в тяхна защита трябва да продължи. И първите две точки, които трябва да постигнем в тази борба, са нашата конвенция за работата през цифрови платформи. През март нашият Управителен орган на МОТ трябва да вземе решение за включване в дневния ред на конвенция за работата през платформи, за да се защитят работниците там, независимо от техния трудов статус, да се регулира трудовото правоотношение за всички платформени работници”, каза още в изказването си Димитров.

По време на конгресния форум бяха засегнати проблемите, свързани с работните места и доходите в контекста на ковид пандемията, нарастващата инфлация и кризата с разходите за живот; здравето и безопасността на работното място; ролята на синдикатите в изграждането на мира и в укрепването на демокрацията.

Зам.-генералният секретар на ЕКП Естер Линч говори за значението на Директивата на ЕС за адекватните минимални работни заплати и колективното договаряне.

Вчера в рамките на конгреса МКП представи справка за глобалното икономическо състояние.  Тя описва актуалната световна икономическа система, изправена пред пресичащи се социални, икономически, екологични и здравни кризи, които засягат работниците и техните семейства във всички региони, независимо от нивото на развитие на националната им икономика. “През 2022 г. сме свидетели на низходяща спирала на икономическия растеж, едновременно с ескалация на цените на стоките и услугите, които са в основата на най-основните разходи за живот на работниците”, сочат изводите.

“В момента твърде много политически лидери и институции изглежда не го разбират. Уязвимостта на много икономики никога не е била по-голяма. Но те отново оставят трудещите се хора настрана и се придържат към своите “ортодоксални” макроикономически отговори, които, както е доказано многократно, само задълбочават глобалните неравенства и разрушават живота и перспективите по целия свят”, каза Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП и допълни: “Нуждаем се от нов икономически модел с нови бизнес модели, които се основават на пълна заетост, достоен труд и споделен просперитет. Това означава нов социален договор със споделен просперитет и справедливи преходи, които ще помогнат за стабилизирането на общностите и икономиките, генерирайки обща сигурност за мирно съвместно съществуване, която едновременно с това ще се справи с бедността и изключването, създавайки възможност за инвестиране в икономиката на грижите за създаване на висококачествени работни места, които подкрепят обществата. Не става дума за нищо друго освен за създаване на условия за мир, социална справедливост и оцеляване.”