Цветелина Иванова бе преизбрана за председател на Федерацията на независимите строителни синдикати

Инж. Цветелина Иванова бе преизбрана за председател на Федерацията на независимите строителни синдикати на провелия се днес Девети редовен конгрес на федерацията.

За нейни заместници делегатите определиха Цветелина Бикарска и Васил Михалков.

На откриването на конгреса присъстваха вицепрезидентите на КНСБ Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, председатели на федерации към конфедерацията – Цветелина Милчалиева на ФНСОЛП, Кръстю Боянов на ФНСДУО, Лилия Петкова на НСФТКТУ, Красимир Пащрапански на Синдикат “Бира, храни и напитки”, зам.-председателят на синдикат “Водоснабдител” Евгени Янев. Гости на конгреса бяха и председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев и изпълнителният директор Валентин Николов.

Цветелина Иванова посочи трудностите, пред които е изправен секторът през последните години, предизвикателствата, които стоят пред него и пред федерацията и подчерта добрия социален диалог с работодателите в лицето на Камарата на строителите.

Тодор Капитанов представи пред делегатите изискванията, които произтичат от Директивата за адекватните минимални работни заплати, включително към дружествата, които получават договори за обществени поръчки, да спазват правото на организиране и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ. Той подчерта, че в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който въвежда наказателна отговорност при антисиндикални действия. Текстът предвижда, “който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до 5 хил. лв.”.

Огнян Атанасов акцентира, че строителният сектор е сред тези, в които има най-много проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа. Вицепрезидентът на КНСБ посочи, че се обсъжда въвеждане в законодателството на електронно провеждане на инструктажи. Мярката е част от Националната програма по безопасност и здраве при работа.

Инж. Илиян Терзиев от Камарата на строителите обясни, че индексацията на цените на възложените договори за строителство от страна на държавата е от значение, както за фирмите, за да довършат започнатите обекти, така и за работниците, за да получават по-високи възнаграждения. “С общи усилия заедно ще минем през всички ветрове”, каза Терзиев.
По време на конгреса Федерацията връчи свои отличия на личности, допринесли за развитието ѝ, както и наградите Синдикалист на годината.