КНСБ участва в трудова борса за граждани на трети държави

На 17 ноември КНСБ участва в трудова борса за граждани на трети държави. Домакин на събитието бе Българската търговско-промишлена палата.

По време на откриването главният секретар на БТПП Васил Тодоров сподели, че Палатата вече работи традиционно с партньорите си за изграждане на мрежа за сътрудничество по въпросите за трудовата интеграция на бежанци и граждани на трети страни. Той акцентира върху опита на БТПП при изпълнението на редица европейски проекти, подкрепящи трудовата интеграция на бежанците и предоставените от Палатата обучения по български език, предприемачество и дигитални умения.

Атанаска Тодорова от КНСБ представи резултатите от проучване за достъпа на граждани от трети страни до пазара на труда в България, както и дейностите – обучения и брошури, за информация относно трудови и осигурителни права и задължения.

Ива Парцалева от Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България представи
правната рамка и възможностите за трудова интеграция на бежанците в България. Тя разясни ангажиментите на работодателите при наемане на бежанци, както и възможната подкрепа от страна на държавата чрез програмата за заетост и обучение на бежанци и програмата “Солидарност”.

Милена Караканова от “Каритас-София” информира за дейността на Кариерния център към “Каритас”, както и за безплатните курсове по български език, които предоставят за бежанци и мигранти, както и за техните деца. Тя сподели, че Трудовата борса, организирана от БТПП, е особено полезна, тъй като поставя акцент върху заетостта на жените – бежанци и мигранти, необходимостта от гъвкаво работно време, осигуряване на детска градина за децата и други фактори и особености.

Мария Михайлова, координатор от Фондация “За Доброто”, предостави информация за предлаганата от тях подкрепа под формата на хуманитарни помощи, търсене на работа за бежанци, безвъзмездна детска градина за работещите майки, клуб за интеграция на жени – мигранти и бежанци, курсове по български език и други.

Габриела Димитрова, директор “Международно сътрудничество и международни организации” към БТПП, представи резултатите от проект RIDE, част от които бе и трудовата борса. Тя сподели, че Палатата ще положи усилия и ще разпространи профилите на дамите, които търсят работа, сред своята партньорска мрежа – с цел намиране на заетост. Проект RIDE приключва с финална конференция в Брюксел през януари 2023 г., на която ще бъдат представени постигнатите резултати, заключения и препоръки към европейските институции.

Четиринадесет работодатели от секторите ветеринарна медицина, текстилна промишленост, селско стопанство, металургия и услуги и над 60 жени от Украйна и Сирия с интерес в медицинските услуги, хотелиерство и ресторантьорство, преводачески услуги, търговия и продажби, финанси и счетоводство, шивачески дейности, ИТ и други се включиха онлайн и присъствено в Трудова борса за български работодатели и жени – мигранти и бежанци.