Обучение на синдикални лидери се проведе в Бургас

На 18 ноември се проведе обучение на синдикални лидери от Област Бургас относно промените в Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне в ЕС.

На 19 ноември се проведе Регионален съвет, на който присъстваха вицепрезидентът Тодор Капитанов, председателят на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ) Лилия Пeткова, зам.-председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) Цветелина Бикарска и председатели на синдикални организации в цялата област Бургас.