Онлайн курсовете “Колективни трудови спорове” и “Икономика, социална политика и мениджмънт” започват на 28 ноември

Дистанционни обучения на тема “Индустриални отношения”, Модул 5 „Колективни трудови спорове“ и Модул 6 “Икономика, социална политика и мениджмънт” започват на 28 ноември 2022 г. Курсовете са безплатни за синдикални членове.

 • Модул 5 „Колективни трудови спорове“ разглежда следните теми:
  – Каква е природата и какви са видовете и формите на проявление на индустриалните конфликти?
  – Какво се разбира под колективен трудов спор (КТС) и по какво се отличава той от индивидуалният трудов спор?
  – Кои са факторите и предпоставките за възникване на колективни трудови спорове и какви са практиките за превенция на КТС?
  – Каква е нормативната уредба за уреждане на КТС?
  – Кои са и как се прилагат съвременните способи и механизми за разрешаване на КТС?
 • Модул 6 “Икономика, социална политика и мениджмънт” дава знания за практико-приложните проблеми на икономиката, социалната политика и мениджмънта – трите ключови и взаимно свързани сфери, в които се реализират икономическите и социалните права и интереси на работниците и служителите, както и на техните работодатели. Обучаващите ще придобият знания и разбиране за:
  – Глобализацията на икономиката, единният европейски пазар и развитието на европейската концепция на икономика, основана на знанието;
  – Основни характеристики на пазарната икономика;
  – Икономиката и финансите на предприятието;
  – Същността и основните функции на мениджмънта;
  – Корпоративна социална отговорност.

Как се провежда курсът?
Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до отделен модул в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор.
Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Как се оценяват участниците?
Всеки модул завършва с тест за проверка на знанията. При резултат, по-висок от 50%, модулът се смята за
успешно завършен и се издава сертификат.

Как да подадете заявка?

Заявка за участие можете да подадете на следните ел. адреси: lisrael@citub.net – Леонтина Израел; fandonov@citub.net – Филип Андонов.

Молим да отбележите трите си именаимето на курса, в който искат е да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате в синдикалната организация.

След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на ИССИО.

Курсът е част от програма за базово обучение на новоизбрани синдикални председатели. Тя е разработена под формата на дистанционен онлайн обучителен курс. Чрез него се цели да се подпомогне придобиването и развитието на основни знания и умения, които да бъдат в помощ на осъществяването на успешна синдикална дейност. Темите на обучението са обединени в 6 модула:
• Модул 1: Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ;
• Модул 2: Трудови и осигурителни отношения;
• Модул 3: Икономика на труда;
• Модул 4: Колективно трудово договаряне;
• Модул 5: Колективни трудови спорове;
• Модул 6: Икономика, социална политика и мениджмънт.