Протестът в “Ес Ти Ес Медикъл Груп” успя, подписан бе Колективен трудов договор

Протестът на работниците от “Ес Ти Ес Медикъл Груп”, който бе организиран на 17 ноември в Сандански от синдикалната организация на Федерация Лека промишленост, доведе до подписване на първия Колективен трудов договор за предприятието.

Това бе предшествано от година и половина преговорен процес, който не доведе до сключване на договор. Тази ситуация доведе до ефективни протестни действия, спиране на работа от страна на работещите и организиране на голям протестен митинг с помощта на Федерацията. В резултат от протеста се проведоха допълнителен кръг от преговори с работодателя в рамките на седмица.

На 28.11.22 г. в България пристигна пълномощник на работодателя в лицето на Мюриел Бергна, директор Човешки ресурси на
мултинационалното предприятие „Ес Ти Ес Медикъл Груп“. След разговори с работещите и поредна преговорна среща с участието на Цветелина Милчалиева , председател на Федерация Лека Промишленост и продължили четири часа дебати, бе подписан Колективен трудов договор.

Договорено беше увеличение на ваучерите за храна от 80 на 200 лв., коледна добавка от 60 лв. и бе гарантирано участието на синдиката в договарянето на вътрешните правила за договаряне на работната заплата и правилника за вътрешен трудов ред като неразделна част от колективния трудов договор .

Подписано бе и споразумение за прекратяване на протестните действия със страни работодател, синдикална организация и Федерация Лека промишленост. Постоянството, непрестанната борба и подкрепа на Федерация Лека промишленост и Конфедерацията се увенчаха с заслужен пореден успех.