С нов отраслов договор: Минималната заплата в строителството става 994 лв.

Минималната работна заплата в строителството се повишава от 887,5 лева на 994 лева, а дневният разход за храна – от 4 лв. на 5 лева.

Това предвижда подписаният нов Отраслов колективен трудов договор между Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, строителната федерация на КТ „Подкрепа“ и Камарата на строителите в България.

Постигнато бе споразумение за увеличаване на коефициента, който се добавя към минималната работна заплата за заетите в строителството. Досега той беше 1,25, а занапред ще е 1,40. Към момента минималната заплата в страната е 710 лева и умножена с новия коефициент тя съответно става 994 лева за отрасъла. За квалифицираните работници в строителството минималното месечно основно трудово възнаграждения става не по-малко от 1888,60 лева.

„Без никакви колебания приехме предложението на синдикатите за увеличаване на коефициента – то е напълно основателно на фона на нестихващата инфлация. Още повече, че за нас като работодатели най-ценният ни капитал са нашите служители. Затова продължаваме да полагаме грижи за тях, въпреки трудностите, през които преминава отрасълът напоследък“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Във връзка с подобряване на условията на труд ежегодна става задължителната здравна профилактика на работещите. Задължението работодателят да осигурява профилактични прегледи за всички работещи също ще се извършва всяка година, предвижда още новият отраслов договор. Чрез нова алинея се предвижа при финансова възможност работодателят да сключва договор за допълнително здравно застраховане на всеки работник или служител в предприятието.