Подписан бе нов Колективен трудов договор в Леката промишленост

Нов Колективен трудов договор бе подписан за работещите в “Е. Миролио” ЕАД, град Сливен. До него се стигна след едномесечни преговори и под ръководството на зам.-председателя на Федерация Лека промишленост – КНСБ Красимир Вълчев.

Договорените увеличения, постигнати в КТД-2023 г. са:

На основната заплата със 170 лв. по всички нива;

Ваучерите – от 80 и 100 лв. се вдигат на 200 и 220 лв.;

Ваучерът нощен труд – от 2 лева става 3 лв.;

Премия нощен труд – от 1,50 лв. на 2 лв.;

Премия неделя – от 10 лв. става 15 лв.;

Помощи при болнични – увеличение с по 50 лв.;

Помощи за закупуване на очила – увеличени с 50 лв.