Пламен Димитров на среща с председателя на НСИ: КНСБ държи на експертизата и надеждните емпирични данни

Конфедерацията на независимите синдикати в България винаги е разчитала на данните на Националния статистически институт. Ние държим на експертизата и точността. Всички синдикални искания почиват на надеждни емпирични данни. За нас националната статистика и нейното развитие имат ключова важност.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров днес по време на среща с председателя на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов. В нея участие взе и главният икономист на конфедерацията Любослав Костов.

Обсъдени бяха възможностите за по-задълбочени статистически анализи на пазара на труда и нуждата от повече ресурси за тези цели, необходимостта от задълбочаване обмяната на данни между институциите, изчисленията на БВП.

За синдиката един от ключовите въпроси по отношение на статистиката е свързан с индустриалните отношения и по-конкретно с изследвания върху колективното трудово договаряне. НСИ предлага данни за това какво влияние оказва КТД върху заплатите и работните места. За съжаление обаче липсват достатъчно финансови ресурси за по-задълбочени изследвания на качеството на труда, трудовата миграция и т.н., обясни Димитров.

Според Атанас Атанасов са нужни две промени в статистически институт, а именно отварянето му за сътрудничество и задълбочаването на обмяната на информация с други институции. Възможни са разширени изследвания на пазара на труда и работните заплати по региони и дори по професии, каза директорът на НСИ.

Що се отнася до сключването на КТД той открои това, че за хората е важно да имат информацията какви условия договарят спрямо договорените такива на други работни места от бранша. Такива статистики може да се осъществят само чрез повече обмяна на данни между институциите, заяви той и потвърди, че ресурсите в института са недостатъчно за по-подробни проучвания в сферата.

Любослав Костов бе категоричен, че при положение, че и синдикатите, и бизнеса, и държавните институции разчитат на данните на НСИ, е редно да има адекватно финансиране за дейността на статистическия ни институт.

Димитров изрази надежда за по-задълбочено сътрудничество с НСИ. Той подчерта нуждата от допълнително развиване на статистиките, свързани с пазара на труда и макроикономиката и изрази готовност за съдействие.

След поставения от президента на КНСБ въпрос относно отношенията на НСИ и Евростат Атанасов посочи, че европейският институт контролира и верифицира всички данни от България. Още повече, че Евростат има кодекс, който регулира качеството на статистическата информация и всяка държава членка трябва да го следва.

Димитров и Атанасов се разбраха да проведат нов разговор в близко бъдеще, на който да бъдат разгледани в по-широк план и с повече конкретика обсъдените днес теми и други обществено значими казуси.