Федерациите Лека промишленост и “Бира, храни и напитки” учредиха общ Младежки център

Федерация Лека промишленост и Синдикат “Бира, храни и напитки” учредиха общ Младежки синдикален център. На 1 декември ръководствата на двете федерации събраха младежи от цялата страна от различните браншове на леката индустрия.

Събитието стартира с представяне на синдикалната дейност и визията на федерациите за бъдещите перспективи за организиране, включване и задържане на младите работещи в синдиката. След това беше представен анализ на 150 анкети от анонимно запитване по синдикални въпроси сред младежите от отрасъл Лека промишленост. Възрастовата група на анкетираните е от 20 до 40 години, а въпросите бяха съобразени с Европейско младежко проучване на IndustriALL Europe.

По време на събитието се проведе и интерактивно обучение в дискусионен формат на тема „Управление на преживяването“ с лектор Томчо Томов от БСК.

В заключителната част на мероприятието бе предложено и избрано 8-членно ръководство на Младежкия синдикален център, което да отговаря за организацията и дейността му. В състава му влизат: Антония Атанасова, “Би Ей Глас”, гр. Пловдив; Апостол Димитров, “Лемприер Уул”, гр.Сливен; Георги Георгиев, “Е. Миролио”, гр. Сливен; Вася Панайотова, ФНСОЛП; Ивайло Иванов, “Рока – България”, гр. Каспичан; Александър Шутев, “Месокомбинат Русе”, гр. Русе; Петър Арабаджиев, “Пиринско пиво”, гр. Благоевград; Радослав Коджахристов, АДМ, гр. Разград.

Предвижда се синдикалният център да намери място в устава на федерациите, в управителните им съвети с право на глас, в комитетите по условия на труд в предприятията, в системата за информиране и консултиране и преговорните екипи по колективно трудово договаряне. Автономността на Младежкия център ще даде възможност на младите членове да обсъждат и коментират актуални за тях теми, както и адаптиране към новите тенденции, свързани с комуникацията, дигитализацията и зеленият преход.

Целта е чрез изграждането на Младежкия център ролята на младите хора да бъде по-ясно очертана, да допринесе за включването им в синдикатите и чрез синдикалните организации да се синхронизират и координират действията на младите работници и служители, всеки от които има своя воля, ценности, нагласа, мотиви и интереси.