КНСБ: България заслужава присъединяване към Пространството на свободата, сигурността и правосъдието

Конфедерацията на независимите синдикати в България остро възразява против решенията на нидерландския премиер и австрийския канцлер да наложат вето и да не подкрепят присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство.

С подписването на Шенгенското споразумение от 1985 г. и допълващата го Шенгенска конвенция от 1990 г. (в сила от 1995 г.) европейските лидери ясно изразиха намерението си да работят за пълното реализиране на целите за ОБЕДИНЕНА, СИЛНА И СОЛИДАРНА ЕВРОПА. Днес двама от наследниците на тези достойни европейски лидери открито демонстрират с поведението си политика на разединение, безсилие и егоизъм.

Тук трябва да припомним, че има няколко решения на Европейската комисия и на Европейския парламент за приемане на България в Шенген. България е изпълнила критериите за присъединяване към Шенген още през 2011 г. и готовността ѝ е потвърждавана многократно от Съвета на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент. Намираме за недопустимо пред страната ни да бъдат поставяни допълнителни условия. Още повече, че България бе обект на две проверки за изпълнение на критериите за членство в Шенген, като и двете завършиха с положителни за страната ни доклади, а в последните два месеца първо Европейския парламент, а след него и Европейската комисия призоваха за приемане на страната ни към Шенгенското пространство без повече забавяния. Не могат да се поставят нови изисквания към която и да било държава членка на ЕС от друга такава, които не почиват на общи решения на ЕС.

Липсата на гранични проверки улеснява свободното движение на хора и капитали, което е предпоставка за по-бързото възстановяване от сегашната икономическа и социална криза, както и до по-бърз и устойчив икономически ръст. Спирането на страната ни по пътя към зоната за свободно пътуване ще навреди не само на българската, но и на европейската икономика. От друга страна, разширяването на Шенген ще повиши общата сигурност на външните граници на ЕС и ще допринесе за по-добрата ефективност на полицейското сътрудничество между страните членки.

Въпреки безспорните констатации на европейските институции, премиерът на Нидерландия Марк Рюте и канцлерът на Австрия Карл Нойхамер начертаха безпрецедентна разделителна линия на стария континент. От КНСБ намираме за несъстоятелен аргумента за високите нива на корупция в България спрямо останалите държави, изразен от нидерландското правителство, с оглед на факта, че същото това правителство подкрепя присъединяването на Румъния в Шенген. По данни на създавания от Transparency International Corruption Perception Index за 2021 г. България и Румъния заемат последните места в Европейския съюз по корупция с три пункта разлика, а между тях е Унгария, която е пълноправен член на шенгенското пространство от 2007 г.

Очевидно България трябва да бъде наказана за назидание на тези, които и до сега си позволяват безнаказано да поставят под съмнение върховенството на правото в Европейския съюз. България с достойнство доказа с всичките си свои действия във връзка с последователната подкрепа на ЕС за неговото разширяване към Западните Балкани (независимо от политическата ориентация на правителствата през последните десетилетия), че е сред най-лоялните членове на Съюза.

Най-големият синдикат в България също показа на практика, че заедно със сродните синдикални организации от другите държави членки (вкл. Австрия) винаги е търсила и намирала правилни и ефективни решения на проблеми, свързани със свободното движение, миграцията, трудовата заетост, социалния дъмпинг и защита на трудовите и социални права на работещите зад граница български граждани. Тези наши инициативи са високо оценени както от съответните национални синдикални централи, с които имаме подписани двустранни споразумения за сътрудничество, така и от ЕКП.

Господа политици, Вие не си ли говорите със синдикатите във Вашите страни, или така е по-удобно за Вас, за да прикриете вътрешните проблеми, с които не можете да се справите?

Няма да позволим България да бъде изкупителна жертва на задълбочаващите се проблеми в ЕС и ще се противопоставим на всяко подобно действие на ярка дискриминация към нашата страна.